Գործարանի արտադրության գիծ

տող

Գործարանի լուսանկարներ

Պահեստ 2
Պահեստ 1
Գործարանի ընդհանուր լուսանկար
Գործարանի դարպասի լուսանկար

Ատեստատ

Փորձարկման հաշվետվություն Intertek Testing Services Ltd.-ից, Shanghai: Փորձարկման կետերը ներառում են.

1. Դիմադրություն 5 հաջորդական լվացումից հետո

2. Լվացքի չափային կայունություն

Փորձարկման հաշվետվություն CNTAC Testing Service Co., Ltd.Suzhou-ից: Փորձարկման կետերը ներառում են.
1. Fabric fluorescent Brightening Agent Detection

/գործարանային շրջագայություն/

Intertek

/գործարանային շրջագայություն/

CNTAC

/գործարանային շրջագայություն/

Գործվածք-զննում

/գործարանային շրջագայություն/

Նեղացում-փորձարկում